pravo21.cz  |  1. 4. 2024, 18:52

Newsletter Práva21

Milé čtenářky, milí čtenáři,


doufáme, že jste využili Velikonoce či alespoň volno jimi způsobené k odpočinku a načerpání nových sil ke čtení a poslouchání o právu. Jako dodatečnou velikonoční nadílku od nás prosím přijměte newsletter s tím nejpopulárnějším za uplynulý měsíc. Filip Vondráček v dalším podcastovém dílu vyzpovídal Andreu Procházkovou, novinářku a zástupkyni šéfredaktora časopisu Respekt. Mluvili spolu například o tom, jaká je role soudů a soudců v informování o konkrétních kauzách nebo o stavu žurnalistiky o právu v České republice. Pátý ročník akce Noc práva, pořádaný spolkem Nugis Finem, reportovalo několik členů a členek naší redakce. V sérii Humans of... jsme představili Margot, která vystupuje na sociálních sítích pod profilem Autistka z práv. Jakub Dubják představil institut úřední díla pohledem autorského práva. Článek o volbě papeže představil celý tento proces, jeho historický vývoj a nejzajímavější případy z konání konkláve.

Připravte se na aprílové počasí a další jarní dny s Právem21.

Jakub Novák
redaktor

pravo21@pravo21.cz

Podcasty21

Andrea Procházková: Vrcholné soudy by měly samy komentovat svá důležitá rozhodnutí

Dalším hostem pořadu Podcasty21 je zástupkyně šéfredaktora týdeníku respekt Andrea Procházková. Ta kromě své činnosti v médiích studuje také doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na ústavní právo a politologii. V rozhovoru se tak dozvíte jaké to je, propojit svět médií a práva. Hlavním tématem podcastu ale je, jak by měla vypadat komunikace soudů a soudců s veřejností. Řeč přišla ale také na to, zda vlastně umí právníci psát.

Čtěte více

Kultura

Noc práva – co jsme viděli a slyšeli?

Podobně jako jiné „Noci“ – kostelů, muzeí, divadel... – je i Noc práva, pořádaná spolkem Nugis Finem, již tradiční položkou v kalendáři téměř každého právníka či právničky. Ani letos, na pátém ročníku, jsme nechyběli a naši autoři a autorky vám představí, jakých akcí se v rámci Noci práva zúčastnili a jak si je užili.

Čtěte více
 

Studium

Humans of FPR ZČU: Autistka z práv

Okénko Humans of PrF zachycuje kolegy z právnických fakult a přináší tím pohled pod povrch světa mnohdy uniformních a uhlazených právníků. Studentka plzeňské fakulty se pod pseudonymem Autistka z práv nebo také Margot věnuje nejen osvětě o neurodivergenci, ale také umělecké tvorbě a dobrovolnictví.

Čtěte více

Právo

Institut úředního díla v rámci současné české právní úpravy

Úřední dílo je jednou z výjimek z autorskoprávní ochrany. Vynětí úředního díla z autorskoprávní ochrany neznamená implicitní dovolení svévolného užívání díla. Při jeho užití je třeba pamatovat na podrobnou právní úpravu. Zákonný výčet úředních děl je demonstrativní a lze jej rozšiřovat ve veřejném zájmu. Judikatura k institutu úředního díla v české soudní praxi bohužel není početná.

Čtěte více

Právo

Konkláve aneb Papež je mrtvý, ať žije papež!

Katolická církev je jednou z nejpočetnějších církví světa (hlásí se k ní až 1,3 miliardy lidí na celém světě). Proto k muži, který stojí v jejím čele – papeži (či Svatému otci) – vzhlíží nemalé množství celosvětové populace. Neboť jak říká již 331. canon codicis iuris canonici – „Ecclesiae Romanae Episcopus, […], Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor.“ Když tedy zemře (nebo, jak si v průběhu práce ukážeme, občas i sám odstoupí) jeden, je třeba vybrat nového. Jak? Zásluhou návaznosti na Řecko a Řím, kolébky demokracie, byla přirozenou volbou – volba.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn