pravo21.cz  |  2. 11. 2023, 23:15

Newsletter Práva21

Milé čtenářky, milí čtenáři,


ani v říjnu jsme nelenili a dál jsme vám přinášeli články a podcasty z českého i zahraničního právního dění. Pojďte si tedy spolu s námi připomenout, co jste si oblíbili. Nominací Pavla Simona na Ústavní soud se zabýval článek Tomáše Svobody, který rozebíral kritiku jeho rozhodovací činnosti. V sérii Judikatúra jste se zaposlouchali do dílu věnovaného problematice dvojího nájmu a související judikatuře. Tereza Kotlasová v druhém díle svého článku představila judikaturu a nejznámější kauzy ohledně poslanecké imunity. Filip Vondráček v podcastovém díle s Janem Součkem, generálním ředitelem České televize, rozebíral mimo jiné její úlohu v demokratické společnosti nebo boj proti dezinformacím. Filip Melzer s Petrem Bezouškou podrobili bedlivému zkoumání rozhodnutí Nejvyššího soudu věnované následkům marného uplynutí lhůty.


Oproti padajícímu listí váš zájem o Právo21 stále stoupá a za to vám moc děkujeme! Dopřejte si proto za odměnu připomínku říjnových článků a podcastů.

Jakub Novák
redaktor

pravo21@pravo21.cz

Společnost

Glosa ke kandidatuře Pavla Simona na soudce Ústavního soudu

Tuto středu Senát hlasuje o kandidatuře Pavla Simona na post ústavního soudce. Po Robertu Fremrovi jde o druhého kandidáta, o kterém se vede širší veřejná diskuze. Samo o sobě není nežádoucí, že kandidátky a kandidáti do vrcholných veřejných funkcí čelí kritice. V tomto případě se ovšem kritika nezdá vždy spravedlivá. Tento text je stručnou reakcí na jednu z výtek vznesených vůči dr. Simonovi, a to, že by při výkonu funkce stranil státu.

Čtěte více

Judikatúra

Dvojí nájem

Filip Melzer a Petr Bezouška se v této epizodě věnují problematice tzv. dvojího nájmu. Podkladem pro jejich diskuzi je rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 3679/2020. Dále se věnují i překonané judikatuře - např. sp. zn. 3 Cdon 120/96, či 26 Cdo 2396/2000, či 28 Cdo 1805/2001. Řeč přišla také na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4235/18, který zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2307/2018.
Čtěte více
 

Právo

Rozsah imunity člena Poslanecké sněmovny v soudní praxi Nejvyššího a Ústavního soudu - díl II

Ochrana výkonu mandátu našich zákonodárců patří bezesporu mezi důležité pojistky demokracie. Následující článek se zabývá otázkou, kam imunita členů dolní komory Parlamentu sahá, a hledá hranici mezi jednáními v zájmu fungování státu, která je třeba chránit, a těmi, jež tuto mez překračují.

Čtěte více

Podcasty

Jan Souček: Specifický kanál na vyvracení dezinformací by neměl smysl

Dalším hostem pořadu Podcasty21 je nový generální ředitel České televize Jan Souček. Přestože vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, pohybuje se celý život v médiích. V rozhovoru se Filip Vondráček ptá, jak Jana Součka připravilo studium práv na jeho působení v médiích. Největší část podcastu se věnuje tématu dezinformací a boji proti nim. Zazní také, co si host myslí o tom, že by se Česká televize měla uskromnit a nepožadovat zvýšení koncesionářských poplatků.

Čtěte více

Judikatúra

Marné uplynutí lhůty

Filip Melzer a Petr Bezouška si povídají o rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 456/2021, v němž Nejvyšší soud řešil následky marného uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy pro podstatné prodlení. Mimo jiné dojde i na tyto otázky:
  • jak rozlišit, kdy jde o podstatné a kdy o nepodstatné porušení smlouvy?
  • jaký účel má lhůta “bez zbytečného odkladu” a jak je dlouhá?
  • jaký je vztah mezi odstoupením pro podstatné prodlení a fixní smlouvou.
Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn