pravo21.cz  |  3. 1. 2024, 9:16

Newsletter Práva21

Milé čtenářky, milí čtenáři,


je tu rok 2024 a s ním mnoho nových výzev pro nás i pro právo. Vraťte se ale ještě na okamžik s námi do uplynulého roku a zavzpomínejte, co jste v prosinci rádi četli a (zejména) poslouchali. Četli jste článek Núr Doubové o červnovém rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu o možnosti odmítnout poskytnutí služby homosexuálům. K podcastovému mikrofonu se po čase vrátil Honza Šlajs a pozval si Jakuba Klodwiga, se kterým se bavil především o cloud computingu, ale také o jeho kariérní cestě a dalších zájmech. Filip Melzer a Petr Bezouška se v prosinci věnovali například plnění dluhu třetí osobou nebo také rozsahu náhrady škody při předsmluvní odpovědnosti. Filip Vondráček si do podcastu pozval Eduardu Hekšovou, ředitelku neziskové organizace dTest. Probírali spolu zejména aktuální otázky ochrany spotřebitele, ale také možný budoucí vývoj v této oblasti nebo rizika při nákupu vánočních dárků.

Celý tým Práva21 vám přeje co nejšťastnější rok 2024 a mnoho úspěchů.

Jakub Novák
redaktor

pravo21@pravo21.cz

Společnost

Nejvyšší soud USA – lze odmítnout poskytnutí služby homosexuálům?

1. června 2023 se Nejvyšší soud Spojených států amerických rozhodl svým rozhodnutím zavést nebezpečný precedens. A to ten, že svoboda projevu převažuje v daných případech nad rovným přístupem. V tomto konkrétním případě svoboda slova převážila nad rovným přístupem ke službám, a to v tom smyslu, že poskytovatel může odmítnout poskytnout službu na základě odlišné sexuální orientace klienta.

Čtěte více

Podcasty

Jakub Klodwig: Data jsou nové zlato

Jan Šlajs se po delším čase vrací k mikrofonu a jeho pozvání přijal Jakub Klodwig. Kuba je právník specializující se právo IT a kybernetickou bezpečnost. Nedávno v nakladatelství Nugis Finem Publishing vydal knihu „Příručka právní regulace cloudu”, která se zabývá regulací cloud computingu. Právě o této regulaci si s Honzou povídali. Kuba nás také nechal nahlédnout do své kariérní cesty, která vedla od advokacie, přes NÚKIB a velký korporát zpět do advokacie. Také prozradil, čemu se věnuje mimo právo.

Čtěte více
 

Judikatúra

Plnění dluhu třetí osobou

Základním tématem dnešní epizody je otázka, zda může třetí osoba splnit dluh za dlužníka, a to i bez jeho souhlasu či dokonce proti jeho vůli (řešit budeme nejen předpoklady, ale i následky). Je zřejmé, že si dále budeme povídat hlavně o pravidlech, která regulují splnění dluhu třetí osobou (§ 1936 OZ, § 1937 OZ), ale pro náš případ bude důležité dotknout se jiných institutů – např. bezdůvodného obohacení, přistoupení k dluhu, ručení, postoupení pohledávky, protože jejich úprava dodává důležitý kontext pro správnou odpověď na dovolací otázku.
Čtěte více

Judikatúra

Rozsah náhrady škody při předsmluvní odpovědnosti

Dnešní epizodou se Petr Bezouška a Filip Melzer dostávají k odpovědnosti za vedení kontraktačního procesu, konkrétně k § 1729 OZ. Na co vše má nárok osoba, která důvěřuje, že smlouva bude jistě uzavřena, leč druhá strana po pomyslném překročení Rubikonu jednání o smlouvě ukončí bez spravedlivého důvodu? Jen na náhradu marných nákladů? Nebo i na ušlý zisk? A co na ušlý zisk z neuzavřené smlouvy? Dozvíte se, co je to negativní a pozitivní interese, a na zoubek se podívají i tomu, jaký základ má tato odpovědnost za škodu - zda deliktní, nebo smluvní.

Čtěte více

Podcasty

Eduarda Hekšová: Zásadním problémem je nepřehlednost spotřebitelského práva

Hostem dalšího dílu Podcasty21 je ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. dTest je největší spotřebitelskou organizací v ČR, která funguje již od roku 1992. V podcastu se tak dozvíte, s jakými problémy se spotřebitelé nejčastěji potýkají a jaké jsou aktuální praktiky šmejdů. Řeč přišla ale také na připravovaný zákon o hromadných řízeních a jeho problémech. A protože je před Vánoci, tak se také dozvíte, na co si dát pozor při nákupu dárků.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn