pravo21.cz  |  1. 12. 2023, 10:31

Newsletter Práva21

Milé čtenářky, milí čtenáři,


za pár dní nás čeká první adventní neděle, a tak je čas rozjímat a vzpomínat na uplynulý čas. Dopřejte tedy spolu s námi vzpomínku tomu, co jsme vám v Právu21 přinesli za uplynulý listopad. Článek Martina Klusoně představil důležitost marketingu nejen pro právníky a advokátní kanceláře. Filip Melzer a Petr Bezouška v dalším z dílů podcastu Judikatúra mluvili o odpovědnosti zdravotnického zařízení při neposkytnutí péče při pokynu "Do Not Resuscitate". O fakultní divadelní společnosti při Právnické fakultě MUNI a jejím výjezdu do Kutné Hory psal Josef Stanislav Treml. Výročí 85 let od vídeňského arbitrážního rozhodnutí o ztrátě území Československa se v historicky zaměřeném článku věnoval Adam Pálka. Judikatúristi se rovněž zaměřili na institut darování pro případ smrti.


Klidné prožití adventního období i Vánoc Vám přeje celý tým Práva21.

Jakub Novák
redaktor

pravo21@pravo21.cz

Kultura

Jak je důležité míti marketing: Filipika proti právní formalitě

Marketing. Pro mnohé právní nestory mrzká, skoro až odpudivá věc, kterou se musí zabývat, protože se doba posunula a Zlaté stránky už slouží jen jako podložky pro křivé mahagonové stoly. Marketing je nicméně činnost, která je pro právní profesi nejen užitečná, ale přímo nutná. V zásadě od nepaměti…

Čtěte více

Judikatúra

Odpovědnost nemocnice za smrt pacientky při jednostranném vydání pokynu Do Not Resuscitate

Nález, kterého se týká tato epizoda, je prvním rozhodnutím věnujícím se problematice rozhodování na konci života. A proto si Filip Melzer a Petr Bezouška k mikrofonu pozvali jednoho z největších odborníků na medicínské právo, Tomáše Doležala, který je advokát a také působí na Ústavu státu a práva, kde vede oddělení soukromého práva. Povídání se točí kolem kauzality, kolem toho, jaký statek byl vlastně dotčen a samozřejmě došlo také na obecné otázky rozhodování na konci života (autonomie pacienta, postup lege artis).
Čtěte více
 

Studium

Fakultní divadelní společnost vyrazila do města stříbra, katedrál a hilsneriády

Divadelníci z Právnické fakulty MUNI po úspěchu na Nejvyšším správním soudě nelenili a vyrazili svou autorskou inscenaci Nenávist předvést i na Okresní soud v Kutné Hoře. Právě tam se v roce 1899 samotný proces s Leopoldem Hilsnerem, o němž hra pojednává, odehrál.

Čtěte více

Společnost

Před 85 lety padlo ve Vídni arbitrážní rozhodnutí připomínající Mnichovskou dohodu

Ztráta českého pohraničí (Sudet) ve prospěch Německa nebyla jediným důsledkem Mnichovské dohody z 30. září 1938. Dodatek k dohodě požadoval řešení problémů dalších národnostních menšin, což v případě Maďarů vedlo k vídeňské arbitráži z 2. listopadu 1938. Tato arbitráž znamenala další územní ztráty pro Československo, tentokrát na jihu Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Čtěte více

Judikatúra

Darování pro případ smrti

Jaké jsou předpoklady darování pro případ smrti? Kdy v takovém případě nabývá obdarovaný vlastnické právo? Patří darovaný předmět do aktiv dědictví, a tudíž ovlivňuje výši odměny notáře? O tom všem si Petr Bezouška a Filip Melzer povídají nad rozhodnutím Krajského soudu v Praze, pod nímž je jako předseda senátu podepsán dr. Ljubomír Drápal, bývalý soudce Nejvyššího soudu. A proto je dobré se tímto rozhodnutím zabývat.
Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn