pravo21.cz  |  1. 7. 2024, 22:37

Newsletter Práva21

Milé čtenářky, milí čtenáři,

přinášíme vám přehled článků, které jsme publikovali během června a které vás v tomto měsíci nejvíce zaujaly. Nejčtenějším článkem se stal text Anny Beránkové, který se věnoval rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 527/23, jímž Ústavní soud vyhověl jedné z pěti stěžovatelek, které namítaly porušení svých základních práv v souvislosti s odložením trestní věci týkající se sexualizovaného násilí ze strany bývalého poslance Dominika Feriho.

Zaujaly vás také nové díly podcastu Judikatúra od Filipa Melzera a Petra Bezoušky. I v tomto měsíci si oba hlavní protagonisté pozvali do svého pořadu hosta, jímž byl v díle o materiální publicitě katastru nemovitostí Petr Tégl. Speciální byla i epizoda o přičitatelnosti škody při porušení smluvní povinnosti. Zaznělo v ní totiž přiznání jednoho z autorů.

Publikovali jsme i článek z prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Marcel Kratochvíl se v něm věnoval sílící diskusi o novele jednacího řádu, kterou podněcují několikahodinové projevy opozičních předsedů.

Nakonec bychom rádi upozornili na nový díl pořadu Podcasty21 z dílny Filipa Vondráčka, jehož pozvání přijal náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. Filip se svého hosta ptal například na to, jak vnímá komunikaci soudů a ministerstva spravedlnosti s veřejností.

Josef Bártů
zástupce šéfredaktorky

pravo21@pravo21.cz

Právo

Ústavní soud a sexualizované násilí – velký přínos, ale i nevyužitý potenciál

Ústavní soud v minulém týdnu vyhověl v rozhodnutí II. ÚS 527/23 jedné z pěti stěžovatelek, které namítaly porušení svých základních práv v souvislosti s odložením trestní věci týkající se sexualizovaného násilí vůči nim ze strany bývalého poslance Dominika Feriho. Dospěl k závěru, že orgány činné v trestním řízení napadenými rozhodnutími porušily její základní práva podle čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve vztahu ke zbývajícím čtyřem stěžovatelkám ústavní stížnost zamítl.

Čtěte více

Judikatúra

Materiální publicita katastru nemovitostí

Dnešní díl je věnován problematice veřejné víry v zápis do katastru nemovitostí. Filip Melzer a Petr Bezouška se zabývají nejen rozborem předpokladů zakotvených v § 984 OZ, ale podrobněji se věnují i ochraně skutečného oprávněného a otázkám spojeným s poznámkami spornosti (kdo může žádat jejich zápis, či jak má být následně formulován petit žaloby).
K mikrofonu pozvali Petra Tégla, jednoho z našich největších odborníků na problematiku veřejných seznamů.

Čtěte více
 

Judikatúra

Přičitatelnost škody při porušení smlouvy

V tomto dílu Petr Bezouška a Filip Melzer rozebírají, jaké metody lze použít, abychom rozhodli, že určitou škodu lze škůdci přičíst - jaké jsou rozdíly mezi doktrínou adekvátnosti, ochranného účelu nebo předvídatelnosti? A jak se užívají v deliktním právu a jak v právu smluvním? Podívají se též na zoubek tzv. optimálnímu pozorovateli, s čímž bude souviset i jedno přiznání.

Čtěte více

Společnost

Jak přednostní práva decimují Sněmovnu?

Několikahodinové projevy opozičních předsedů „boří“ Sněmovnu, právě proto diskuze o novele jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v posledním období značně zesiluje.

Čtěte více

Podcasty21

Karel Dvořák: Vnější obraz justice má ohromný dopad na důvěru veřejnosti ve spravedlnost

Pozvání do pořadu Podcasty21 přijal náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. V podcastu se dozvíte, jak vlastně vypadá práce náměstka a co všechno má na starosti. Filip Vondráček se ptá také na to, jak vnímá komunikaci soudů a ministerstva spravedlnosti s veřejností. Uslyšíte ale také, jak probíhá povinné vzdělávání soudců a jak ho zlepšit.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn