pravo21.cz  |  9. 3. 2023, 8:01

Newsletter Práva21

Milé čtenářky, milí čtenáři,


po měsíci se vám do mailových schránek opět dostal newsletter toho nejpopulárnějšího, co jsme v uplynulém měsíci vydali. Druhý ročník udělování ocenění Flamma pro inspirativní právničky československé scény vyvrcholil oceněním devíti výjimečných žen z právní praxe i akademie. Mezi nimi i naší šéfredaktorky Svatavu Veverkovou. Zabývali jsme se problematikou stravování vězňů v kontextu náboženského vyznání. Jan Šlajs si v rozhovoru s advokátem a specialistou na soutěžní právo Robertem Nerudou povídal například o průběhu prezidentské kampaně jeho manželky Danuše Nerudové nebo o platformě Rozumné právo. Filip Melzer s Petrem Bezouškou se zaměřili na rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu k tématu moderace smluvní pokuty. A konečně byl představen nový projekt české scény boje proti sexualizovanému a domácímu násilí Věřím ti, který poskytuje komplexní pomoc obětem těchto typů trestných činů.


Začtěte se a zaposlouchejte do toho nejoblíbenějšího, co jsme pro vás v únoru připravili.

Jakub Novák
redaktor

pravo21@pravo21.cz

Společnost

Ocenění pro inspirativní právničky získaly předsedkyně krajských soudů nebo talenty z akademie a advokacie

Devět výjimečných žen ze světa práva se stalo laureátkami druhého ročníku ocenění Flamma, které je určeno pro současné inspirativní dámy v oblasti práva z Česka a Slovenska. Jsou mezi nimi předsedkyně krajských soudů v Česku Lenka Ceplová, Martina Flanderová, Věra Oravcová a Jaroslava Pokorná, akademička Zuzana Vikarská, slovenská lidskoprávní aktivistka a politička Lucia Plaváková, šéfredaktorka portálu Právo21 Svatava Veverková, mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková a soudkyně Daniela Zemanová.

Čtěte více

Právo

Jak řeší český zákonodárce problematiku nábožensky korektní stravy ve věznicích?

Pod pojmem nábožensky korektní strava si můžeme představit různá omezení, kterými jednotlivá náboženství korigují jídelníček svých věřících, zejména konzumaci konkrétních pokrmů (např. vepřového masa v judaismu). Je ale povinen tato omezení dodržovat i stát, pokud se věřící ocitne ve výkonu trestu?

Čtěte více
 

Podcasty

Robert Neruda: Závěr kampaně byl perný. Vstávám v půl páté ráno

S Robertem Nerudou se Jan Šlajs bavil o prezidentské kampani, ale nepřišla řeč jen na ni. Robert Neruda prozradil, jak sportuje, stravuje se, co hledá u svých spolupracovníků nebo proč kandidoval na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Řeč přišla také na projekt Rozumné právo, které spoluzaložil s dalšími právníky v době pandemie covid-19.

Čtěte více

Judkatúra

Moderace smluvní pokuty

Petr Bezouška a Filip Melzer se v tomto díle podcastu Judikatúra věnují moderaci smluvní pokuty. Konkrétně rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2023, č. j. 31 Cdo 2273/2022-162. Filip Melzer na začátku podcastu vzpomněl také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2022, sp. zn. 29 Cdo 3782/2020.

Čtěte více

Společnost

Nový projekt Věřím ti bude poskytovat komplexní pomoc obětem domácího a sexualizovaného násilí

Věříte obětem? Byli jste někdy v roli toho, komu se oběť svěřovala, nebo snad sami obětí? Jejich pocity se v českém prostředí často znevažují a celá problematika domácího a sexualizovaného násilí je i přes svoji závažnost nedostatečně rozebírána, je bagatelizována či zesměšňována. Nový projekt Věřím ti pod vedením Terezy Otavové to chce změnit a obětem poskytovat skutečně komplexní pomoc.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn