pravo21.cz  |  4. 6. 2024, 11:11

Newsletter Práva21

Milé čtenářky, milí čtenáři,


léto klepe na dveře a s ním i teplo, slunce a dovolené. Vraťme se ale ještě společně do uplynulého května a připomeňme si, co nejoblíbenějšího jsme vám v Právu21 přinesli. Jan Šlajs si v druhém dílu podcastové série Musíme si promluvit povídal se soudkyní Ústavního soudu Danielou Zemanovou o justičních kandidátech a problémech, které jsou spojeny se vstupem do justice. Hned dvakrát jsme se věnovali novému rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil právní úpravu změny pohlaví. Celé rozhodnutí shrnula a představila ve svém článku Anna Beránková, o chvíli později se témuž rozhodnutí věnovali i Filip Melzer a Petr Bezouška v podcastu Judikatúra, tentokrát s hostem Zdeňkem Červínkem. Josef Stanislav Treml se v článku podíval zblízka na to, jak lze nastavit smluvní vztah mezi herci a divadly a jaké problémy se s nimi pojí. V dalším z podcastových dílů se Filip Vondráček potkal s Robertem Plickou, zakladatelem advokátní kanceláře Plicka & Partners a spoluzakladatelem spolku Hlas zvířat. Spolu probírali, jak funguje spolupráce advokátní kanceláře s celebritami nebo také jak lze lepšit ochranu práv zvířat v České republice.

Než se všichni rozutečeme na pláže, do lesů či do hor, zavzpomínejme si na novinky a aktuální témata ze světa práva.

Jakub Novák
redaktor

pravo21@pravo21.cz

Podcasty

Musíme si promluvit o justičních kandidátech

Jan Šlajs se v nepravidelné minisérii Musíme si promluvit věnuje tématu justičních kandidátů a výběrů soudců. Pozvání do podcastu přijala Daniela Zemanová, soudkyně Ústavního soudu. Daniela Zemanová byla v době přípravy změn v systému výběru soudců prezidentkou Soudcovské unie. V rozhovoru vzpomíná na jednání z doby příprav a vysvětluje, v čem má novelizovaný systém smysl a jaká mohou být jeho negativa.
Čtěte více

Právo

Chirurgický zákrok jako podmínka úřední změny pohlaví neobstál před Ústavním soudem

Ústavní soud zrušil zákonná ustanovení, která úřední změnu pohlaví podmiňovala chirurgickým zákrokem spočívajícím ve znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Důvodem byl rozpor této podmínky s právem osob domáhajících se úřední změny pohlaví na ochranu tělesné integrity a osobní autonomie podle čl. 7 odst. 1 Listiny  ve spojení s čl. 8 Úmluvy, jakož i s jejich lidskou důstojností podle čl. 1 odst. 1 Listiny.

Čtěte více
 

Judikatúra

Změna pohlaví

Ústavní soud řešil případ člověka, který žádal úřední změnu pohlaví z ženy na muže, což mu příslušné orgány neumožnily. Před Ústavním soudem stála jednak otázka, zda tímto postupem byla porušena jeho lidská práva, a jednak otázka, zda nejsou některá pravidla (v občanském zákoníku, v zákoně o specifických zdravotních službách a v matričním zákoně) v rozporu s ústavním pořádkem.
Tento díl je crossover s podcastem Leviathan, který o ústavním právu připravuje Zdeněk Červínek.

Čtěte více

Právo

Jak nastavit smlouvu mezi hercem a divadlem

Herecká branže se vyznačuje širokou škálou specifik, která ji odlišují od konvenčnějších druhů povolání. Jde tak z právního hlediska o fascinující oblast s velkou mírou zvláštností, na které musí právní řád pamatovat. V článku se zabývám tím, pod jaký režim může vztah mezi hercem a divadlem spadat a jaké má taková kvalifikace následky. Věnuji se i problémům, které způsobuje skutečnost, že pro tyto právní vztahy náš právní řád neobsahuje zvláštní smluvní typ.

Čtěte více

Podcasty

Robert Plicka: Česko je nadále množírnou Evropy

Hostem dalšího dílu pořadu Podcasty21 je zakladatel advokátní kanceláře PLICKA & PARTNERS a spoluzakladatel spolku Hlas zvířat Robert Plicka. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS spolupracuje s mnoha známými osobnostmi českého show businessu včetně legendárního Kazmy. Kromě práce v advokátní kanceláří se ale Robert Plicka věnuje také ochraně zvířat. A právě díky tomu se podílel na založení spolku Hlas zvířat, v rámci kterého prosazuje a hájí práva zvířat. V podcastu se tak dozvíte, jaké legislativní kroky podniká Hlas zvířat ke zlepšení ochrany práv zvířat v ČR. Ale také jaké problémy a uskálí provází ochranu zvířat. Kromě toho ale přišla řeč také na spolupráci s Kazmou na jeho filmu ONEMANSHOW: The movie.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn