pravo21.cz  |  3. 7. 2022, 13:24

Newsletter Práva21

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

představujeme Vám přehled nejčtenějších článků a nejposlouchanějších podcastů, které jsme v červnu publikovali. Nejčastěji jste četli článek z pera Viktora Typlta o tom, proč homosexuálové nemohou darovat krev a zda by taková praxe mohla být diskriminační či dokonce nelegální. Jubilejní desátý díl podcastové série Judikatúra s Filipem Melzerem a Petrem Bezouškou se diskuzní formou věnoval stavu současné české civilistiky. V sérii 10 nejčastějších otázek jsme představili článek o zdravotnickém právu, který pro nás připravil Jiří Nezdařil z advokátní kanceláře Vašíček a partneři. Další z dílů Judikatúry se věnoval rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2651/2021 o škodě způsobené na věci. Dalším oblíbeným dvoudílným článkem byl i exkurz do současného stavu mediace v České republice a o tom, zda ji používáme dostatečně a správně.

Začtěte se a zaposlouchejte do toho nejlepšího, co jsme pro Vás v červnupřipravili, a užijte si spolu s námi léto.

Jakub Novák
redaktor

pravo21@pravo21.cz

Společnost

Krve je málo. Gayové ji ale darovat nemohou

Jak se v České republice staví transfuzní stanice a zdravotnická zařízení k dárcovství krve homosexuálními muži? Jsou vůbec oprávněni požadovat informaci o způsobu sexuálního života svých dárců, nebo je tento požadavek v rozporu se zákonem? Opravdu se jedná o opatrnost ze strany odběrových center, nebo o prostou diskriminaci gayů?

Čtěte více

10 nejčastějších otázek

10 nejčastějších otázek ze zdravotnického práva

Jaká práva mají pacienti v nemocnici? Jsou nějak omezeny ceny zákroků, za které budu muset zaplatit? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpověď ve článku Jiřího Nezdařila z advokátní kanceláře Vašíček a partneři.

Čtěte více
 

Judikatúra

Jak je na tom česká civilistika?

Soudci nemohou komentovat rozhodnutí svých kolegů, advokáti si nemohou dovolit mít pověst kritiků soudních rozhodnutí. Filip Melzer a Petr Bezouška již tuto pověst mají. Vydejte se s nimi na túru světem aktuální judikatury. Nyní o tom, jak si stojí česká civilistika a česká právní věda.

Čtěte více

Judikatúra

Škoda na věci

Soudci nemohou komentovat rozhodnutí svých kolegů, advokáti si nemohou dovolit mít pověst kritiků soudních rozhodnutí. Filip Melzer a Petr Bezouška již tuto pověst mají. Vydejte se s nimi na túru světem aktuální judikatury. Nyní (opět) k náhradě škody, a to konkrétně škody způsobené na věci. Hlavním rozhodnutím, jehož se týká dnešní debata se stalo rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2651/2021.

Čtěte více

Právo

Mediace jako nevyužitý potenciál poslední dekády

Uplynulo přesně 10 let od přijetí zákona o mediaci v České republice. Je tedy na čase využití mediace zhodnotit. Tento článek analyzuje využití mediace v Česku a představuje některá její úskalí i možné příčiny jejího nevyužívání.

Čtěte více
E-mail  pravo21@pravo21.cz E-mail  spolek@pravo21.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     RSS     SoundCloud     LinkedIn