Přední pražská advokacie bojuje za práva studentů

Je to již přinejmenším milionkrát potvrzená pravda. Nečíst smlouvy se nevyplácí, a to ani vysokoškolským studentům. Na skutečném případu bychom proto chtěli ilustrovat, jak důkladné čtení smluv a včasná právní obrana mohou nejen studentům ušetřit nemalé peníze.

3. 11. 2022 Kryštof Choleva a Radek Šmíd

Bez popisku

Úvod

Uběhlo již několik týdnů od doby, kdy se mladý student z Hradce Králové dozvěděl, že přece jenom existuje spravedlnost. Nechybělo totiž mnoho k tomu, aby byl nucen zaplatit obří studijní poplatek ve výši bezmála dvě stě tisíc korun. K tomu přitom podle něho nebyl důvod. Na mysli máme pana Radima (pro účely článku bylo reálné jméno klienta změněno), který se po úspěšném ukončení středoškolského studia rozhodl pokračovat ve svém vzdělávání, a rozšířit si tak své pracovní, ale také akademické obzory.

Pro své studium zvolil Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze (dále jen „VŠEM“). Jelikož se jedná o soukromou vysokou školu, musel pan Radim uzavřít smlouvu, aby se mohl stát jejím studentem. Obsahem smlouvy se však pohříchu příliš nezabýval a jen se těšil na nové spolužáky a zážitky z vysokoškolského studia. Proto ji bez námitek podepsal. VŠEM si za studijní program v cenové úrovni „klasik“ účtovala 20 000 Kč za jeden akademický rok. V obchodních podmínkách však stálo, že v případě nedokončení tohoto tříletého bakalářského programu je student povinen zaplatit i další (výrazně vyšší) částky.

Co se stalo?

Pan Radim zjistil, že mu tato škola nevyhovuje, a proto se rozhodl ji před koncem prvního ročníku opustit. Vzhledem k tomu, že studijní poplatek za první akademický rok již uhradil, předpokládal, že pouze informuje studijní oddělení o záměru studium ukončit a že tím bude celá věc vyřešena. K velkému a velmi nepříjemnému překvapení ho však VŠEM v reakci na jeho oznámení o ukončení studia vyzvala k úhradě dlužné částky 190 000 Kč. Tento požadavek odůvodňovala ustanovením smlouvy, která jej kromě doplacení studijního poplatku za zbývající dva „neodstudované“ akademické roky zavazovala též k úhradě cenového rozdílu mezi studijním programem „klasik“ a programem „premium“, který tato škola rovněž poskytuje (programy se liší rozsahem poskytovaných služeb). K tomu všemu ještě VŠEM připočetla administrativní poplatky ve výši 30 000 Kč.

Pan Radim tak, jako by to nejspíš udělal každý rozumný člověk v jeho postavení, tyto naprosto nepřiměřeně vysoké poplatky odmítl uhradit. V důsledku toho na něj škola podala žalobu, ve které požadovala zaplacení (na poměry českého školství) enormní částky 190 000 Kč za de facto jeden akademický rok studia. Pan Radim využil nabídky naší advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. a domluvil se s advokátem Radkem Šmídem na zastupování v tomto soudním řízení.

Spor rozhodoval Okresní soud v Hradci Králové, který se jasně postavil na stranu pana Radima. Doplacení cenového rozdílu mezi studijním programem „klasik“ a „premium“ a zaplacení souvisejících administrativních poplatků soud odmítl jako zcela nemravné. Soud sice uznal, že doplacení tzv. běžných studijních poplatků za celé tříleté studium ve výši 40 000 Kč je legitimním nárokem ze strany VŠEM, ostatní požadované poplatky však byly pouze výsledkem zneužití silnějšího postavení nad slabší smluvní stranou. V tom se pan Radim dle soudu nacházel právě ve chvíli, kdy s VŠEM smlouvu uzavíral, neboť v pozici mladého člověka, který toužil po vzdělání, stál před rozhodnutím stát se jejím studentem za podmínek „ber, anebo nech být“. Za těchto okolností je přitom zcela nepřijatelné, aby vysoká škola vnutila studentovi extrémně nevýhodné podmínky studia, jako se tomu stalo v tomto případě.

Závěr

Praktiky zneužívající pozici silnější smluvní strany k tomu, aby slabší smluvní strana čelila nesmyslným poplatkům, se v praxi objevují velmi často a zdaleka se netýkají pouze studentů. V tomto ohledu je důležitá prevence – tj. důkladné čtení smluv ještě před tím, než jsou podepsány. Pokud je však smlouva již uzavřena, doporučujeme si vzít příklad z pana Radima, který se nebál a postavil se bezpráví, a hájit svá práva i navzdory poměrně jasným smluvním ujednáním. Ne vždy jsou totiž tato ujednání výsledkem férového kontraktačního procesu mezi rovnocennými smluvními partnery. Spor ani proti zdánlivě silnějšímu soupeři nemusí být ztracený, pokud je právní obrana zahájena včas.

My máme z úspěchu pana Radima velikou radost a jsme potěšeni, že se bude moci věnovat příjemnějším záležitostem, než je vydělávání peněz na úhradu neoprávněných studijních poplatků. Jste-li vy nebo vaši známí ve stejné či podobné situaci jako pan Radim, neváhejte se na nás obrátit s žádostí o pomoc na office@act-randalegal.com. Jsme připraveni poskytnout veškerou právní pomoc studentům, kteří by čelili obdobným problémům již na startu své bezesporu úspěšné kariéry.

Kryštof Choleva

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Radek Šmíd

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info